Phái cử phiên dịch viên y tế

Bạn đã từng gặp khó khăn vì không hiểu các từ ngữ chuyên môn ở bệnh viện ?

Để mọi người có thể an tâm khi khám bệnh ở bệnh viện, Hiệp hội giao lưu quốc tể tỉnh Saga (SPIRA) đào tạo và phái cử các tình nguyện viên phiên dịch có chuyên môn về y tế. Trừ trường hợp khẩn cấp, vui lòng đăng kí trước ít nhất một tuần. Do vấn đề nhân sự, sẽ có trường hợp chúng tôi không tìm được phiên dịch viên phái cử,

Nơi phái cử:Bệnh viện trong tỉnh Saga, phòng khám, cơ sở y tế và phúc lợi 

Phí:Miễn phí(SPIRA sẽ chi trả cho phiên dịch)

Ngôn ngữ có thể tiếp nhận:Tiếng Anh, iếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Tagalog,Tiếng Việt

Tất cả mọi người đều có thể đăng ký (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bạn bè, cơ sở y tế,v.v…).

※Thời gian phái cử phiên dịch từ ngày 4/1/2018: Ngày thường từ 9:00 đến 17:00. Trường hợp khẩn cấp và ngoài giờ hãy sử dụng tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ. Hướng dẫn sử dụng tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ có thể xem trên trang chủ hoặc gọi điện trực tiếp đến Hiệp hội chúng tôi để biết thêm chi tiết.                                                                                

Về chế độ phái cử phiên dịch viên 

 

 

 

 

 

Get Adobe Reader上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
左のバナーから無料でダウンロードできます。