Hỗ trợ học tập cho trẻ em

Thế nào là trẻ em có yếu tố nước ngoài ?

・Là trẻ từ các quốc gia khác theo bố mẹ đến Nhật
・Là trẻ được sinh ra ở Nhật, nhưng cả bố mẹ hoặc một trong hai mang quốc tịch khác
・Là trẻ mang nhiều quốc tịch bao gồm cả quốc tịch Nhật
・Ngôn ngữ được sử dụng trong gia đình không phải là tiếng Nhật do bố mẹ (người giám hộ) kết hôn quốc tế

Và các trường hợp không liên quan đến quốc tịch khác.

 

◆Các vấn đề trẻ em có yếu tố nước ngoài dễ gặp phải

Nhập học trong tình trạng năng lực tiếng Nhật còn hạn chế. Vì được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa và tập quán khác biệt nên mất thời gian để hòa nhập vào cuộc sống sinh hoạt ở trường.

Ngoài ra, ngay cả khi có thể giao tiếp tiếng Nhật thông thạo giống các bạn khác, vẫn có trường hợp trẻ không thể theo kịp giáo trình dạy vì không hiểu hoàn toàn được “ngôn ngữ học tập” cần thiết trên lớp.

Năng lực tiếng Nhật của phụ huynh (người giám hộ) còn hạn chế nên gặp khó khăn trong việc hỗ trợ trẻ học tập tại nhà.​

「Chương trình phái cử hỗ trợ viên hỗ trợ học tiếng Nhật cho trẻ em」

Phái cử các hỗ trợ viên tới các trường học để hỗ trợ cho học sinh, trẻ em có yếu tố nước ngoài trong trường hợp cần thiết.

Có thể đăng kí từ trường mà trẻ đang theo học.

Đối với phụ huynh (người giám hộ) có nhu cầu cần hỗ trợ viên, vui lòng liên hệ với nhà trường mà trẻ đang theo học.

               

子どもたち

1.  Hỗ trợ học tiếng Nhật 

Là phương án bổ sung của Ủy ban Giáo dục, với mục đích gửi người đến hỗ trợ việc học tiếng Nhật cho học sinh, trẻ em có yếu tố nước ngoài tại các trường tiểu học và trung học trong tỉnh khi cần thiết.

<Hoạt động chính> Hướng dẫn tiếng Nhật trong và ngoài lớp học

 

2.Hỗ trợ phiên dịch và hỗ trợ tinh thần

Hỗ trợ phiên dịch trong trường hợp trẻ và người giám hộ gặp khó khăn khi trao đổi với nhà trường, hỗ trợ về mặt tinh thần cho trẻ. 

Hoạt động chính> Phiên dịch trong các cuộc họp phụ huynh,
                                 tư vấn chọn trường, phỏng vấn trẻ em bằng ngôn ngữ mẹ đẻ v.v.

 

※「1. Hỗ trợ học tiếng Nhật」là phương án bổ sung được thực hiện trong khoản thời gian nhất định  cho tới khi Ủy ban Giáo dục tỉnh sắp xếp được giáo viên tiếng Nhật.

 

 

Liên kết hữu ích cho cuộc sống học đường

Đây là sổ tay hướng dẫn do tổ chức 「カスタネット」thực hiện nhằm hỗ trợ người nước ngoài sinh sống tại tỉnh Saga và không hiểu tiếng Nhật. [Bản trường học] dưới đây giải thích về trường học Nhật Bản dành cho phụ huynh người nước ngoài.

 

Get Adobe Reader上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
左のバナーから無料でダウンロードできます。