子どもの学習支援

Trẻ em người nước ngoài có nghĩa như thế nào ?

・Là trẻ từ các quốc gia khác theo bố mẹ đến Nhật
・Là trẻ được sinh ra ở Nhật,nhưng cả bố mẹ hoặc một trong hai mang quốc tịch khác
・Là trẻ mang nhiều quốc tịch bao gồm cả quốc tịch Nhật
・Ngôn ngữ được sử dụng trong gia đình không phải là tiếng Nhật từ việc kết hôn quốc tế của bố mẹ(người giám hộ)

Và rất nhiều trường hợp khác mà không liên quan đến quốc tịch.

 

◆Các vấn đề trẻ em người nước ngoài dễ gặp phải

Nhập học trong tình trạng năng lực tiếng Nhật còn hạn chế.Vì được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa và tập quán khác biệt nên mất thời gian để hòa nhập vào cuộc sống sinh hoạt ở trường.

Ngoài ra,ngay cả khi có thể giao tiếp tiếng Nhật thông thạo giống các bạn khác,nhưng có nhiều trường hợp không thể theo kịp giáo trình dạy vì không hiểu hoàn toàn được “ngôn ngữ học tập” cần thiết ở lớp.

Năng lực tiếng Nhật của phụ huynh (người giám hộ) còn hạn chế nên gặp khó khăn trong việc hỗ trợ trẻ học tập lúc ở nhà.​

「Chương trình phái cử người hỗ trợ học tiếng Nhật cho trẻ em」

Gửi người phiên dịch đến các trường học để hỗ trợ cho học sinh,trẻ em nước ngoài trong trường hợp cần thiết.

Có thể đăng kí từ trường mà các trẻ đang theo học

Đối với phụ huynh (người giám hộ) cần gửi người đến để hỗ trợ,vui lòng liên hệ với trường mà con bạn đang theo học

               

子どもたち

1.  Hỗ trợ học tiếng Nhật cho trẻ em

Là dự án bổ sung của Ủy ban Giáo dục,với mục đích gửi người đến để hỗ trợ việc học tiếng Nhật cho học sinh,trẻ em người nước ngoài cần sự hỗ trợ tại các trường tiểu học và trung học trong tỉnh.

<Hoạt động chính>Hướng dẫn tiếng Nhật trong và ngoài lớp học

 

2.Người phiên dịch・hỗ trợ tinh thần cho trẻ em

Gửi người phiên dịch đến để hỗ trợ cho trẻ em,học sinh về mặt tinh thần,và hỗ trợ phiên dịch trong trường hợp giữa phụ huynh (người giám hộ) và cán bộ nhà trường gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Hoạt động chínhPhiên dịch trong các cuộc họp phụ huynh,
                                tư vấn chọn trường,phỏng vấn trẻ em bằng ngôn ngữ mẹ đẻ v.v.

 

※「1. Hỗ trợ học tiếng Nhật cho trẻ em」là một dự án bổ sung được thực hiện trong khoản thời gian nhất định (khoảng tháng tư đến tháng năm) cho đến khi Hội đồng Giáo dục tỉnh chỉ định giảng viên.

 

 

Liên kết hữu ích cho cuộc sống học đường

Đây là sổ tay hướng dẫn do tổ chức 「カスタネット」thực hiện nhằm hỗ trợ người nước ngoài sinh sống ở tỉnh Saga và không hiểu tiếng Nhật.[Bản trường học] dưới đây mô tả trường học Nhật Bản dành cho phụ huynh người nước ngoài.

 

Get Adobe Reader上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
左のバナーから無料でダウンロードできます。