SPIRA Guest teacher

 国際理解講座 国際理解講座 国際理解講座 国際理解講座

Bạn có muốn hiểu thêm về các quốc gia trên thế giới ?

Hiệp hội bao gồm các giáo viên đến từ nhiều nước và nhiều khu vực trên thế giới như:châu Á,châu Phi,châu Âu.Nam Mỹ,Bắc Mỹ.Mỗi giáo viên sẽ giới thiệu về đất nước của họ.Thông tin cụ thể có thể tham khảo qua sách hướng dẫn của SPIRA​

Cách thức đăng ký

Hãy gửi đơn đăng ký đến Hội giao lưu quốc tế tỉnh Saga trước ngày dự định ít nhất một tháng

Tuyển dụng giáo viên người nước ngoài

Nếu bạn có hứng thú hãy liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào.

 

Get Adobe ReaderAdobe Reader may be required to view the PDF above.
Please click on the banner on the left to download it for free.