Event Grants

Hiệp hội chúng tôi trợ cấp một phần kinh phí cần thiết cho các hoạt động thúc đẩy trao đổi,hợp tác và giao lưu quốc tế tự nguyện của các tổ chức CSO (tổ chức xã hội dân s)
 

Gửi đến các tổ chức CSO đang lên kế hoạch tổ chức sự kiện! Hãy sử dụng trợ cấp này để quốc tế hóa tỉnh Saga hơn nữa.

 
Từ năm 2021,chúng tôi đã đổi mới dự án hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động đa văn hóa.
 

Tư cách đăng ký

Các tổ chức phi lợi nhuận đang hoạt động trong tỉnh Saga và không liên quan đến các hoạt động chính trị,tôn giáo.Không giới hạn số lượng thành viên có trong tổ chức (đoàn thể) nên các hội nhóm,câu lạc bộ học sinh,đoàn thể học sinh đểu có thể đăng ký.

Đối tượng hỗ trợ

(1)Hoạt động Cộng sinh đa văn hóa

Hoạt động có mục đích thúc đẩy giao lưu đa văn hóa trong khu vực được tổ chức trong tỉnh với sự tham gia của người dân và người nước ngoài trong tỉnh,và thuộc một trong các hoạt động dưới đây:

a. Hỗ trợ về mặt giao tiếp (ngôn ngữ)
i. Hỗ trợ về cuộc sống sinh hoạt
u. Xây dựng cộng đồng Cộng sinh đa văn hóa
e. Các hoạt động khác – hoạt động được xem là thúc đẩy Cộng sinh đa văn hóa trong khu vực

(2)Hoạt động hợp tác,giao lưu quốc tế

    Hoạt động có mục đích thúc đẩy hợp tác,giao lưu và tìm hiểu quốc tế được tổ chức trong tỉnh hoặc         ở các quốc gia khác với sự tham gia của cư dân và người nước ngoài trong tỉnh.

a. Hoạt động giao lưu quốc tế với các quốc gia khác
i. Hoạt động hợp tác quốc tế được tổ chức trong tỉnh hoặc ngoài nước
u. Hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ đến các quốc gia khác
e. Các hoạt động khác – Hoạt động được xem là hoạt động góp phần thúc vào việc đẩy hợp tác và giao lưu quốc tế của tỉnh 

Kinh phí cho các hoạt động

Trợ cấp sẽ được cấp trong phạm vi ngân sách,đối tượng và tỷ lệ trợ cấp sẽ dựa trên quy định.
 

 Các hoạt động nhận trợ cấp Tỷ lệ và tiền trợ cấp
(1)Hoạt động Cộng sinh đa văn hóa             Trợ cấp toàn bộ kinh phí cho các hoạt động tương ứng.Giới hạn cao nhất là 100.000 yên  
(2)Hoạt động hợp tác,giao lưu quốc tế Trợ cấp 3/4 kinh phí cho các hoạt động tương ứng.Giới hạn cao nhất là 100.000 yên 

Đăng ký / Quyết địnhHạn nộp đơn đăng ký xin hỗ trợ là đến 30/6 mỗi năm.Quyết định sẽ được thông báo vào giữa tháng 7.

Trường hợp tổng số tiền đăng ký của các tổ chức lớn hơn ngân sách,chúng tôi sẽ thành lập hội đồng tuyển chọn và đưa ra quyết định.

Đơn đăng ký,quy chế 

 

Vui lòng điền các nội dung cần thiết theo mẫu đơn bên trên và gửi về Hiệp hội chúng tôi qua đường bưu điện.Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp.


 

Các bước từ lúc nộp đơn đến nhận trợ cấp

 

助成金申請~交付までの流れ

Get Adobe Reader 上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
左のバナーから無料でダウンロードできます。