What is SPIRA?

Giới thiệu về Hiệp hội

 Mục đích của Hiệp hội chúng tôi là:nâng cao sự hiểu biết và thấu hiểu về quốc tế cho cư dân trong tỉnh,đồng thời đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa và thúc đẩy giao lưu quốc tế với các nước trên thế giới,cuối cùng thông qua đó góp phần đưa Saga đến gần hơn với thế giới.Để thực hiện mục tiêu đó,Hiệp hội chúng tôi tận dụng tất cả các thế mạnh của vùng Saga,sau đó triển khai các hoạt động giao lưu quốc tế cho toàn thể cư dân trong tỉnh với sự hợp tác của các cá nhân và tổ chức giao lưu.

Lời chào từ chủ tịch Hiệp hội

Chủ tịch Hiệp hội Haruji Kuroiwa

Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng Hiệp hội (SPIRA) của chúng tôi.Hiệp hội chúng tôi được thành lập vào ngày 7 tháng 2 năm 1990,và được biết đến như một tổ chức cốt lõi để thúc đẩy giao lưu quốc tế của toàn dân trong tỉnh,nhờ vào sự hợp tác của chính quyền tỉnh Saga,các thành phố trực thuộc và người dân địa phương.
Để hướng đến mục tiêu “Saga phát triển cùng thế giới”,Hiệp hội chúng tôi luôn cố gắng xây dựng một cộng đồng “Cộng sinh đa văn hóa”.Bên cạnh đó,thông qua việc hỗ trợ cho các tổ chức giao lưu quốc tế và hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế trong tỉnh Saga,chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển của vùng,và đẩy mạnh giao lưu quốc tế mà ở đó mỗi người dân đều đóng vai trò là nồng cốt.Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ của các bạn.

<Cộng sinh đa văn hóa là gì ?>
Những người không cùng quốc tịch hay dân tộc cùng tôn trọng những điểm khác biệt về văn hóa của nhau,vừa cùng xây dựng mối quan hệ bình đẳng vừa cùng nhau chung sống với tư cách là một thành viên trong một xã hội.
                                                     

         (Nguồn:Báo cáo nghiên cứu về thúc đẩy Cộng sinh đa văn hóa )

Nhắm đến Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs)

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Saga (SPIRA) cố gắng hướng đến mục tiêu SDGs

 Hiện tại,SPIRA đang hướng đến việc xây dựng cộng đồng Cộng sinh đa văn hóa.Xã hội mà những người không cùng quốc tịch,tôn giáo,văn hóa sống cùng nhau như những người bạn dựa trên tinh thần chấp nhận sự khác biệt văn hóa lẫn nhau và xây dựng mối quan hệ bình đẳng. SPIRA cũng đang theo đuổi lý tưởng “không bỏ ai lại phía sau” của SDGs.

 Free your heart of borders ! Vì một trái tim không biên giới!

 Đây là khẩu hiệu của SPIRA.Một xã hội mà tất cả mọi người đều có thể sống mạnh mẽ và hướng về tương lai.Để tạo nên một hành tinh mà tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc,chính phủ – chính quyền địa phương – các doanh nghiệp và các cá nhân đều cùng hướng đến mục tiêu năm 2030 đã được đặt ra. Đó chính là Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) mà các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã đề ra.Nơi mà không có sự phân biệt nước phát triển và nước đang phát triển.Giờ đây,để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn,với tư cách là một thành viên trên hành tinh này mỗi cá nhân đều mang một sứ mệnh hướng đến mục tiêu này.SPIRA cũng là một thành viên trong đấy,và sẽ đoàn kết cùng mọi người tiến về phía trước.

Báo cáo kết quả (báo cáo thường niên)

 

Hiệp hội giao lưu văn hóa tỉnh Saga   Tình trạng tài chính và nghiệp vụ

Get Adobe Reader 上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
左のバナーから無料でダウンロードできます。