Tình nguyện viênVolunteering

Tình nguyện viên Cộng sinh đa văn hóa

Để đẩy mạnh việc xây dựng cộng đồng Cộng sinh đa văn hóa,hiệp hội chúng tôi có mở chế độ đăng kí「Tình nguyện viên Cộng sinh đa văn hóa」 - những người sẽ hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác,giao lưu quốc tế trong tỉnh và các hoạt động dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Saga.

Lĩnh vực đăng kí

※※※※紹介ボランティア
Hình ảnh hoạt động của tình nguyện viên
 • Tình nguyện viên đa ngôn ngữ

       ーPhiên dịch viên hỗ trợ y tế

       ーPhiên dịch/hỗ trợ tinh thần cho trẻ em

 • Tình nguyện viên tiếng Nhật

    ーHỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật cho trẻ em

 • Tình nguyện – Host Family
   

 

※Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động tình nguyện,vui lòng liên hệ đến người phụ trách 

        

Tư cách đăng kí

 1. Người hiểu được mục đích của chế độ này và có thể hoạt động với tư cách tình nguyện viên Cộng sinh đa văn hóa
 2. Người đã đủ 18 tuổi và có thể hoạt động trong tỉnh Saga
 3. Người có thể trao đổi thông tin bằng thư điện tử và đáp ứng các điều kiện cần thiết của mỗi lĩnh vực đăng kí
 4. Người có quan tâm,hứng thú và ý muốn tham gia các hoạt động tình nguyện/giao lưu quốc tế

Điều kiện cần thiết

1. Tình nguyện viên đa ngôn ngữ
Tiếng Anh Kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh thực tế (EIKEN) cấp độ chuẩn 1 trở lên 、TOEIC 730 điểm trờ lên、TOEIC iBT 79-80 điểm trở lên
Tiếng Trung Kỳ thi năng lực tiếng Trung cấp độ 2 trở lên,hoặc HSK cấp 5 trở lên
Tiếng Hàn Quốc-Triều Tiên Kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn cấp độ 2 trở lên
Tiếng Tây Ban Nha Kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Tây Ban Nha cấp độ 2 trở lên
※Trên đây là tiêu chuẩn tương đối nên không nhất thiết phải có các chứng chỉ nêu trên.Các ngôn ngữ khác ngoài các ngôn ngữ đã nói ở trên thì lấy trình độ có thể thực chiến làm tiêu chuẩn.
※Nếu tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ,thì trình độ N2 trở lên được xem là tiêu chuẩn.

 

ー Phiên dịch viên hỗ trợ y tế
 •  Cần đáp ứng các tiêu chuẩn về phương diện đa ngôn ngữ và hoàn thành khóa học phiên dịch y tế do Hiệp hội tổ chức.Vui lòng xem trang để biết thêm vể chế độ phiên dịch viên hỗ trợ y tế của Hiệp hội chúng tôi.
 
ー Phiên dịch/hỗ trợ tinh thần cho trẻ 
 •  Cần đáp ứng các tiêu chuẩn về phương diện đa ngôn ngữ và tham gia các khọc về hỗ trợ trẻ em do Hiệp hội tổ chức.Vui lòng xem trang để biết thêm chi tiết về chế độ phái cử phiên dịch/hỗ trợ tinh thần cho trẻ em của Hiệp hội chúng tôi.

 

 

2. Tình nguyện viên tiếng Nhật
 • Có bằng cấp hoặc kinh nghiệm về giảng dạy tiếng Nhật 
※Đoàn thể (Nhóm tiếng Nhật) đăng ký theo thủ tục đăng ký đã được quy định riêng

 

ー Hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật cho trẻ em
 •  Phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tiếng Nhật và tham gia các khóa học hỗ trợ cho trẻ em do Hiệp hội tổ chức.Vui lòng xem trang để biết thêm chi tiết về chế độ phái cử tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật cho trẻ em của Hiệp hội chúng tôi.

 

 

3. Host Family 
 • Có thể cung cấp phòng riêng cho khách
 • Được sự đồng thuận của cả gia đình về việc tiếp nhận khách

 

※Theo nguyên tắc,những người có thời gian vào ban ngày các ngày trong tuần(không bao gồm gia đình bản xứ)
※Có thể quản lí thận trọng các thông tin cá nhân biết được thông qua hoạt động này(chung cho tất cả các lĩnh vực)

 

Thời gian đăng ký

Thời gian đăng kí là 2 năm,nếu có thể xác nhận được thông tin khi thời gian đăng kí kết thúc thì sẽ tiêp tục được gia hạn.

Hội thảo tình nguyện viên

Chúng tôi tổ chức nhiều buổi hội thảo tại Hiệp hội 

Lớp học tiếng Nhật từ tình nguyện viên

Hiệp hội chúng tôi tiến hành hỗ trợ cho các lớp học tiếng Nhật của các tình nguyện viên dành cho người nước ngoài

 


  Get Adobe Reader上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
  左のバナーから無料でダウンロードできます。