Tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ (thường trực 24 giờ 365 ngày)

※Các ngôn ngữ hỗ trợ【21 ngôn ngữ(tính tới tháng 12 năm 2021)】

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Malaysia, tiếng Nepal, tiếng Philipin, tiếng Indonesia, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Thái, tiếng Myanma, tiếng Campuchia, tiếng Mông Cổ, tiếng Sinhala, tiếng Hindu, tiếng Bengal.

※Thông tin mới nhất vể các ngôn ngữ hỗ trợ vui lòng xem tại trang chủ của Công ty cổ phần Beborn, đơn vị nhận ủy thác dịch vụ phiên dịch đa ngôn ngữ.

 

Gửi tới các cơ sở Y tế

Tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ là gì?

Đây là dịch vụ phiên dịch thông qua điện thoại hỗ trợ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Saga trong trường hợp  khách khám bệnh cần phiên dịch tiếng nước ngoài hoặc  cơ sở cần phiên dịch tiếng nước ngoài.

Phí sử dụng dịch vụ
Miễn phí(Cước phí điện thoại do người sử dụng dịch vụ chi trả)
 
 
Các bước để sử dụng dịch
Để sử dụng dịch vụ cần đăng kí trước.
  1. Hãy điền thông tin cần thiết vào “Phiếu đăng kí sử dụng tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ cho tư vấn y tế” và gửi cho chúng tôi thông qua email hoặc FAX.
  2. Sau khi hoàn thành đăng kí, chúng tôi sẽ thông báo số điện thoại của tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ.
 
Ngoài ra
・Đối tượng của dịch vụ này là người nước ngoài hiện đang sinh sống tại tỉnh Saga. Trường hợp khách du lịch và người lưu trú ngắn hạn muốn sử dụng, vui lòng gọi tới Tổng đài đa ngôn ngữ hỗ trợ khách du lịch nước ngoài TEL:0952-20-1601(Không cần đăng kí trước).
・Đơn vị nhận ủy thác dịch vụ Tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ là Công ty cổ phần Beborn.
 
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với hiệp hội chúng tôi.

 

Gửi tới người nước ngoài và người Nhật sinh sống tại tỉnh Saga

Các cơ quan y tế liệt kê dưới đây có thể sử dụng dịch vụ phiên dịch qua điện thoại. Nếu có nhu cầu, vui lòng thông báo với nhân viên tại đây để được sử dụng.

※Không liên lạc được với Tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ qua số điện thoại cá nhân.

Danh sách cơ quan y tế trong tỉnh Saga đã đăng kí Tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ (Không theo thứ tự đăng kí)

Vui lòng cuộn phím xuống để xem

Hướng dẫn sử dụng dành cho các cơ sở y tế, cơ quan hành chính và phúc lợi xã hội
 
 
 
上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。Get Adobe Reader
左のバナーから無料でダウンロードできます。