Hướng dẫn về tạp chí điện tửGuide to Mail Magazine

Chúng tôi đang gửi thông tin về những sự kiện, buổi học của Hiệp hội qua email (bằng tiếng Nhật). 
Nếu bạn có nhu cầu nhận thông tin vui lòng đăng ký ở phía dưới.
Tạp chí điện tử chỉ có tiếng Nhật.