Learn Japanese Language

Lớp học tiếng Nhật từ các tình nguyện viên

  
 

Nhằm mục đích nâng cao trình độ tiếng Nhật và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người nước ngoài tại tỉnh Saga.SPIRA có chương trình hỗ trợ về chi phí thuê cơ sở và tài liệu học tập thông qua các lớp tiếng Nhật quanh tỉnh Saga.

Hiện tại có 23 địa điểm học tiếng Nhật do tình nguyện viên tổ chức quanh tỉnh Saga.
Tùy thuộc vào địa điểm,phí tham gia sẽ được miễn phí hoặc mất một khoản nhỏ.
Nếu các bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình,hãy đến và tham gia lớp học cùng chúng tôi.
 

 

Get Adobe Reader 上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
左のバナーから無料でダウンロードできます。