Cuộc sống sinh hoạtGuides for Life

Liên quan đến cuộc sống sinh hoạt

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Saga (SPIRA) phát hành 「Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt dành cho người nước ngoài sống tại Nhật Bản (phiên bản năm 2017)」.
Sổ tay cung cấp các thông tin về 「Tư vấn cuộc sống sinh hoạt」「Bệnh viện」「Phòng chống thiên tai」「Địa chỉ liên lạc khẩn cấp」. Sổ tay được phát miễn phí tại trung tâm giao lưu quốc tế.

佐賀県生活ガイドリーフレット

 

 

* Vì lỗi kỹ thuật, một số ngôn ngữ sẽ không được thể hiện rõ chi tiết. Nếu bạn cần bản PDF về hướng dẫn cuộc sống, vui lòng liên hệ trực tiếp đến hiệp hội giao lưu văn hóa tỉnh Saga. Chúng tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn qua email.

Các liên kết liên quan đến cuộc sống sinh hoạt

生活に関するリンク集