Hoạt động của chúng tôiOur Projects

A Hỗ trợ ngôn ngữ,giao tiếp

●Hoạt động thu thập và cung cấp thông tin

Để hỗ trợ việc giao tiếp và cung cấp thông tin cho cư dân người nước ngoài,đặc biệt là phổ biến và chia sẻ thông tin khi xảy ra thiên tai hay tình huống khẩn cấp,chúng tôi xây dựng mạng lưới thông tin mà cả người nước ngoài và người dân đều có thể sử dụng được,đồng thời phổ biến thông tin bằng nhiều ngôn ngữ thông qua trang chủ,facebook,..v.v.

●Phát hành tạp chí “Xin chào SAGA” (Dành cho người nước ngoài)

Để hỗ trợ việc giao tiếp cho cư dân người nước ngoài,chúng tôi phát hành và gửi đến các bạn tạp chí mô tả về phòng chống thiên tai,an toàn giao thông và các thông tin sinh hoạt khác bằng bản tiếng Nhật đơn giản.​

 

●Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật SPIRA

Để hỗ trợ việc giao tiếp cho cư dân người nước ngoài,chúng tôi đẩy mạnh các chương trình học tiếng Nhật,và tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Nhật – nơi các bạn có thể phát huy thành quả học tập của bản thân.

●Đào tạo tình nguyện viên tiếng Nhật SPIRA  

Để hỗ trợ việc giao tiếp cho cư dân người nước ngoài,chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo để đào tạo các tình nguyện viên có thể dạy tiếng Nhật.

●Hội thảo mở rộng “tiếng Nhật đơn giản” SPIRA  [Ủy thác từ tỉnh]

Để hỗ trợ cho cư dân người nước ngoài tuy không thể sử dụng tiếng Nhật thành thạo,nhưng có thể nói tiếng Nhật ở cấp độ từ đơn giản và khả năng nghe ở mức độ nhất định,chúng tôi mở rộng và phổ biến “tiếng Nhật đơn giản” đến các công ty,cơ quan hành chính và cư dân trong tỉnh v.v…Tiếng Nhật đơn giản là cách sử dụng tiếng Nhật hạn chế dùng các từ ngữ địa phương,từ chuyên môn,kính ngữ,và đồng thời chuyển các từ có hán tự sang từ ngữ dễ hiểu thường dùng trong cuộc sống.

B  Hỗ trợ đời sống

●Hoạt động hỗ trợ giáo dục 

Chúng tôi cử người hỗ trợ việc học tiếng Nhật và phiên dịch viên cho trẻ em nhằm mục đích hỗ trợ cuộc sống học đường cho cư dân người nước ngoài trong tỉnh.Bên cạnh đó,chúng tôi còn mở nhiều lớp đào tạo dành cho những người thực hiện các hoạt động trên.

●Hoạt động hỗ trợ y tế [Ủy thác từ tỉnh]

Chúng tôi cử các phiên dịch viên y tế có nhiều kiến thức chuyên môn và ý thức về đạo đức đến các cơ quan y tế nhằm hỗ trợ cho cư dân người nước ngoài trong tỉnh.Bên cạnh đó,chúng tôi còn mở các lớp học nhằm nâng cao kỹ năng cho các phiên dịch viên thực hiện các hoạt động trên.Ngoài ra,Tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ sẽ được sử dụng để giải quyết các yêu cầu khẩn cấp và hỗ trợ vào ngày nghỉ.

●Hoạt động tư vấn đời sống [Ủy thác từ tỉnh]

Chúng tôi thành lập bàn tư vấn thường trực,và mở các buổi tư vấn pháp luật từ luật sư và tư vấn sức khỏe từ các cơ sở y tế để giải đáp những vướng mắc,khó khăn về đời sống mà cư dân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đang gặp phải.Ngoài ra,Tổng đài phiên dịch đa ngôn ngữ sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các buổi tư vấn tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh được diễn ra thuận lợi hơn.

●Hoạt động hỗ trợ phòng chống thiên tai [Ủy thác từ tỉnh]

Nhằm mục đích hỗ trợ đời sống cho cư dân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh,chúng tôi tổ chức các buổi trải nghiệm về phòng chống thiên tai để các bạn tìm hiểu kiến thức cơ bản và các quy tắc hành động khi xảy ra thiên tai.

C  Xây dựng cộng đồng Cộng sinh đa văn hóa

●Phát hành tạp chí「Xin chào SAGA」theo quý (Bản dành cho người Nhật)

Chúng tôi chia sẻ thông tin về các hoạt động Cộng sinh đa văn hóa,chương trình hợp tác,giao lưu quốc tế trong tỉnh đến với người dân trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy sự hiểu biết của mỗi người dân đối với các hoạt động trên.

 

●Lớp học khám phá thế giới

Nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về khác biệt văn hóa,hợp tác quốc tế,và chung sống đa văn hóa tại các trường mẫu giáo,nhà trẻ,trường tiểu học,trung học cơ sở,trung học phổ thông,nhà văn hóa cộng đồng,các tổ chức tư nhân,v.v…trên địa bàn tỉnh.Chúng tôi tổ chức các buổi tìm hiểu về văn hóa,tập quán của các nước và chung sống đa văn hóa,với các giảng viên là nhân viên của hiệp hội,người nước ngoài sống trong tỉnh,và người Nhật có kinh nghiệm phong phú ở ngoại quốc đang làm việc trong các tổ chức quốc tế trong tỉnh.

 

●Hoạt động hợp tác,giao lưu quốc tế

Nhằm mục đích khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động tìm hiểu về hợp tác,giao lưu quốc tế,và chung sống đa văn hóa,chúng tôi tổ chức các sự kiện hợp tác,giao lưu quốc tế với sự tham gia của nhiều tổ chức giao lưu và tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh.

●Lớp học bồi dưỡng tình nguyện viên SPIRA

Chúng tôi tổ chức các lớp bồi dưỡng tình nguyện viên để phát triển các hoạt động tình nguyện,nâng cao nhận thức và đào tạo tình nguyện viên hỗ trợ cho cuộc sống và hoạt động của cư dân người nước ngoài.

●Hoạt động tài trợ cho các dự án Cộng sinh đa văn hóa SPIRA

Để thúc đẩy cho các dự án chung sống đa văn hóa,dự án giao lưu quốc tế và đẩy mạnh hợp tác quốc tế do các tổ chức giao lưu quốc tế trong tỉnh thực hiện,chúng tôi sẽ hỗ trợ một phần chi phí cần thiết cho các dự án đó.

● Hoạt động khích lệ người nước ngoài “Saga tuyệt vời” SPIRA

Để khuyến khích cư dân người nước ngoài tham gia vào hoạt động xã hội,chúng tôi tổ chức các buổi phát thanh,cuộc thi ảnh,lớp học về văn hóa lịch sử của tỉnh Saga,và thông qua mạng xã hội để quảng bá vẻ đẹp của tỉnh Saga thông qua cái nhìn của người nước ngoài đến trong và ngoài nước.

Các hoạt động khác

 Cho mượn quốc kỳ​

SPIRA cho mượn quốc kỳ các nước để sử dụng cho các hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Hãy sử dụng cho các sự kiện như giao lưu,hợp tác quốc tế,chung sống đa văn hóa.Đối tượng,thời gian cho mượn :

Các cá nhân,tổ chức,cơ quan giáo dục,cơ quan công cộng là hội viên hỗ trợ của hiệp hội có thể sử dụng dịch vụ này.

Thời hạn cho mượn:theo nguyên tắc,mỗi lần có thể mượn được trong vòng 2 tuần tính từ ngày nhận đến ngày mang đến trả.


Thời hạn đăng ký,thời hạn cho mượn :

Theo nguyên tắc,vui lòng gửi đơn đăng ký thông qua Fax hoặc mail trước ngày sử dụng ít nhất một tuần.

Không cần đóng dấu vào đơn đăng ký.

<Hỏi đáp・Đăng kí>
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Saga
  TEL:0952-25-7921   FAX:0952-26-2055
  E-mail:info@spira.or.jp

Tải đơn đăng ký

Get Adobe Reader 上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
左のバナーから無料でダウンロードできます。