Mẫu đăngRegistration Form

Đăng ký trở thành giáo viên lớp học tìm hiểu cộng đồng đa văn hóa

Nếu bạn muốn đăng ký trở thành giáo viên lớp học tìm hiểu cộng đồng đa văn hóa,vui lòng điền vào mẫu đăng kí dưới đây

Đăng ký tình nguyện viên

Tình nguyện viên tiếng Nhật

Nếu bạn muỗn tham gia các lớp dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài,vui lòng điền các thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký dưới đây.

TÌnh nguyện viên đa ngôn ngữ

Nếu bạn có thể hướng dẫn,phiên dịch,biên dịch,v.v bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật,vui lòng điền các thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký dưới đây.

Tình nguyện viên chương trình host family

Nếu bạn muốn đăng ký tình nguyện viên cho chương trình host family,vui lòng điền các thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký dưới đây. 

Để đẩy mạnh hoạt động giao lưu quốc tế với sự tham gia của tất cả công dân tỉnh,chúng tôi thành lập chế độ hội viên hỗ trợ 

Các cá nhân,đoàn thể,doanh nghiệp,cơ quan,v.v…vui lòng đăng ký theo mẫu dưới đây.