Khóa đào tạo phiên dịch viên y tế 

Cách mỗi năm chúng tôi sẽ tổ chức khóa đào tạo dành cho những người quan tâm đến hoạt động hỗ trợ ngôn ngữ trong lĩnh vực y tế.

Để có thể đăng ký và hoạt động với tư cách phiên dịch viên y tế, các bạn cần phải tham gia khóa đào tạo này.

Khóa học này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản, kiến thức về thái độ cũng như tư cách của một phiên dịch viên y tế, qua đó giúp bạn kết nối với thực tiễn thông qua việc đóng vai để sau này bạn có thể hoạt động với tư cách là phiên dịch viên y tế mới tại tỉnh Saga.

Khóa học này yêu câu bạn có một trình độ ngoại ngữ nhất định. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tham gia.

Ngoài ra chúng tôi cũng mở các lớp học công khai mà không yêu cầu năng lực ngoại ngữ. Có thể hiện tại bạn vẫn chưa hoạt động được ngay lập tức, nhưng chỉ cần bạn có hứng thú thì hãy tham gia cùng chúng tôi để hiều sâu hơn về phiên dịch y tế.

Các khóa học sẽ được tổ chức vào buổi chiều ngày trong tuần từ mùa thu đến mùa đông. Lịch học cụ thể sẽ được cập nhật trên trang chủ sau khi có quyết định.

Chúng tôi cũng tổ chức các khóa học nâng cao trình độ dành cho các bạn đang hoạt động với tư cách phiên dịch viên y tế. Chúng tôi sẽ gửi thông báo thêm cho các bạn đã đăng ký khóa học nâng cao.

 

Tiêu chuẩn để tham dự khóa học đào tạo phiên dịch viên y tế

Tiếng Anh Kỳ thi năng lực tiếng Anh chuẩn cấp độ 1 trở lên, TOEIC 800 điểm trở lên, CAE, IELTS6.5, TOEFL(P)570 trở lên, TOEFL(I)88 trở lên
Tiếng Trung

Kỳ thi năng lực tiếng Trung cấp độ 2 trở lên, HSK cấp độ 5 trở lên 

Tiếng Việt  Kỳ thi năng lực tiếng Việt cấp độ 3 trở lên 
Tiếng Hàn・Tiếng Triều Tiên  Kỳ thi năng lực tiếng Hàn cấp độ 2 trở lên, TOPIK cấp độ 5 trở lên 
※Trên đây là tiêu chuẩn tương đối, không nhất thiết phải có bằng cấp.
※Nếu tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ thì cần năng lực tương đương N1 

Về việc tổ chức khóa học năm nay 

Năm nay, chúng tôi mở khóa đào tạo cơ bản dành cho người mới. 

Khóa đào tạo gồm có 9 buổi học trong đó 3 buổi đầu tiên thì ai cũng có thể tham gia và không yêu cầu năng lực ngoại ngữ, đồng thời không xét đến việc bạn có muốn đăng ký trở thành phiên dịch viên y tế hay không.

Nếu bạn có hứng thú hãy tham gia cùng chúng tôi, bao gồm cả các bạn đang hoạt động hoặc đang làm việc liên quan đến y tế.

※Có thể tải và xem bằng bản pdf bằng cách nhấn vào hình. 

    【3 buổi học công khai】                 【9 buổi học của khóa đào tạo】