Hội viên hỗ trợSupporting Members

Mẫu đơn đăng ký hội viên hỗ trợ           ↑
      Có thể đăng ký ở đây

Nhằm mục đích thúc đẩy trao đổi quốc tế với sự tham gia của tổng toàn dân,Hiệp hội chúng tôi thiết lập chế độ hội viên hỗ trợ.
Hãy cùng chung tay với Hiệp hội chúng tôi đẩy mạnh giao lưu quốc tế và quốc tế hóa khu vực bằng cách trở thành một hội viên hỗ trợ.

Về hội viên hỗ trợ

Bất kể mọi cá nhân,đoàn thể,xí nghiệp hay cơ quan,v.v đều có thể trở thành hội viên để cùng tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội chúng tôi.

Phí hội viên (theo năm)
Hội viên cá nhân 1 cổng 3,000 yên
Hội viên đoàn thể (đoàn thể,xí nghiệp,cơ quan,) 1 cổng 10,000 yên

 

Cách gia nhập hội viên:

Vui lòng đăng ký theo mẫu đơn đăng ký.
Và chọn chuyển khoản qua bưu điện trên mẫu đơn đăng ký.Đăng ký sẽ hoàn tất sau khi khoản thanh toán được xác nhận.
(Chúng tôi sẽ gửi giấy chuyển khoản bưu điện cho bạn từ đây)

 

Cách chi trả:

Vui lòng chuyển khoản qua bưu điện. (Hiệp hội sẽ chị trả phí chuyển khoản)

 

 

Khi trở thành hội viên

1. Tạp chí của Hiệp hội「Xin chào SAGA」

国際交流・協力情報誌「Hello Saga」
Thông tin về giao lưu,hợp tác quốc tế「Hello Saga」

Chúng tôi sẽ gửi tạp chí đến địa chỉ mà bạn đã đăng ký một năm 4 lần.

Tạp chí này gửi đến bạn các thông tin về giao lưu quốc tế trong tỉnh,bao gồm các sự kiện và lớp học do Hiệp hội tổ chức.

2. Cho mượn trang phục dân tộc

Sau khi trở thành hội viên bạn có thể mượn các trang phục dân tộc MIỄN PHÍ 


Chúng tôi có các trang phục dân tộc của nhiều nước bao gồm cho nam,nữ và cả trẻ em. 

Vui lòng xem đường dẫn phía dưới để biết thêm danh sách trang phục.     

 

英語セミナーEnglish Seminar 英語セミナー English Seminar 英語セミナーEnglish Seminar
Trang phục dân tộc

 

 3. Sử dụng trung tâm giao lưu quốc tế 

ワールドプラザ

Bạn có thể xem tất cả các sách,tạp chí,báo,v.v về giao lưu quốc tế và về các nước trên thế giới ở trung tâm.
 Danh sách hội viên là đoàn thể năm 2018 

Hiệp hội chúng tôi hoạt động nhờ vào một phần hỗ trợ từ các đoàn thể,doanh nghiệp dưới đây.


 

 
Danh sách hội viên là đoàn thể năm 2017