Liên kết hữu íchUseful Links

Các tổ chức và cơ quan chính phủ

Tỉnh Saga

Các tổ chức giao lưu quốc tế tư nhân trong địa bàn tỉnh

Trường học và các tổ chức giáo dục

Dưới đây là trang web hỗ trợ các trường tiểu học và trung học tiếp nhận học sinh người nước ngoài. Thông qua trang web các trường có thể tạo thời khóa biểu, hướng dẫn trong trường học, các từ vựng về trường học bằng 6 ngôn ngữ.

Du học/ Homestay

Tình nguyện

Đoàn thể hỗ trợ