[Tagalog] Impormasyon sa COVID-19: Paalala・Reserbasyon・Pagpabakuna

いろいろな言語(げんご)で見(み)ることができます。クリックしてください ↓                                    

Available in different languages. Please click the button below ↓

日本語/にほんご 英語/English 中国語/中文 韓国語/한국어 ベトナム語/Tiếng Việt

タガログ語/Tagalog インドネシア語/Bahasa Indonesia ネパール語/नेपाली

ミャンマー語/မြန်မာဘာသာ タイ語/ภาษาไทย シンハラ語/සිංහල භාෂාව

2022年12月5日

Saga Prefecture New Corona Virus Vaccination  Video Explanation

Maaring panoorin ang video sa You Tube na may Tagalog subtitles (nakasalin sa salitang tagalog)
 
Video1 New Corona Virus Vaccine – mga hakbang sa Pagbabakuna
 

 
Video2 Mga hakbang sa pagpapareserba at pagsagot at pagsulat sa Form
 

1.Ang mga sumusunod na dokumento ay ipapadala sa inyong bahay galing sa City Hall sa inyong lugar. Mga Notipikasyon na nasa loob ng Sobre, papel na kailangan sulatan, pre-examination slip at mga Ticket at Coupon sa Bakuna.

  Ang Kulay at Korte ng mga sobre ay depende kung saang Lugar ka nakatira. Tingnan at icheck, 1-1 at kumpirmahin lahat ng laman ng sobre ( 1.Form na susulatan, 2. Coupon at 3.Ticket sa Bakuna). Siguraduhin at Kompirmahin kung nasa loob ang mga ito (1.2.3.) Ito ay importante at kailangan para sa mga nais magpabakuna. Huwag itong Itapon. 

1-1.Vaccine Notice Envelope ※ iClick para lumaki ang picture o litrato (Sobre tungkol sa Paalala sa Bakuna).

1-2. Coupon Ticket para sa Bakuna ※iClick para Lumaki ito.

Ang Ticket para sa Bakuna ay Huwag Itapon dahil ito ay kailangan.

   (Source)Ministry of Health, Labor and Welfare Vaccine Navi

1-3.Form na susulatan ※iClick para lumaki ang picture o litrato. (Preliminary exam. slip)

Ang nakasulat sa Japanese o Nihongo na tungkol sa Bakuna ay huwag Itapon.

※Ang Form na nakasulat sa Nihongo, kung hindi ito maintindihan ay idownload ang link, ↓Foreign Language Form.

※Tungkol sa Foreign Language Form, hindi ito pwedeng sulatan. Pwede itong basahin at gawin gayahan lamang o guide kung hindi maintindihan ang mga nakasulat. Ang Japanese o Nihongo na Form ang dapat Sulatan.

2.Tumawag sa Telepono para sa Reserbasyon.

  Ang sinumang gustong mabakunahan ay dapat gumawa ng appointment. Ang paraan ng pagpapareserba ay nag-iiba depende sa lungsod kung saan ka nakatira. Mangyaring suriin ang homepage ng munisipalidad na nakalista sa ibaba.

 Mayroong dalawang uri ng mga lugar ng pagbabakuna: pagbabakuna ng grupo at pagbabakuna ng indibidwal. Ang mga grupong pagbabakuna ay isinasagawa sa malalaking pasilidad tulad ng mga pampublikong bulwagan at mga sentrong pangkalusugan, habang ang mga indibidwal na pagbabakuna ay isa-isang isinasagawa sa isang ospital.Ang grupo ng pagbabakuna o indibidwal na pagbabakuna ay nag-iiba depende sa munisipalidad,ngunit may ilang munisipalidad na gumagamit ng parehong pamamaraan.

 Para sa mga mahirap magpareserba sa Nihongo, 「COVID-19 Vaccine Reservation・Tel.Hotline Service」 (コロナワクチン予約・接種電話通訳サービス/COVID-19 Vaccination Appointment and Interpretation Hotline) tumawag lamang at may mga language interpreters o tagasalin ng salita sa 21 klase na lenguwahe . Ito ay walang bayad.

 
Pahina ng pagbabakuna para sa bawat munisipyo
 

佐賀市(さがし) | Saga 唐津市(かしまし) | Karatsu 鳥栖市(とすし) | Tosu 

多久市(たくし) | Taku 伊万里市(いまりし) | Imari 武雄市(たけおし) | Takeo 

鹿島市(かしまし) | Kashima 小城市(おぎし) | Ogi 嬉野市(うれしのし) | Ureshino 

神埼市(かんざきし) | Kanzaki 吉野ヶ里町(よしのがりちょう) | Yoshinogari 

基山町(きやまちょう) | Kiyama 上峰町(かみみねちょう) | Kamimine 

みやき町 (みやきちょう)| Miyaki 玄海町(げんかいちょう) | Genkai 

大町町(おおまちちょう) | Omachi 江北町 (こうほくまち)| Kouhoku 

白石町(しろいしちょう) | Shiroishi 有田町(ありたちょう) | Arita 太良町(たらちょう) | Tara

3. Sulatan ang Form na kasama sa sobre

※Tungkol sa Foreign Language Form, hindi ito pwedeng sulatan. Pwede itong basahin at gawin gayahan lamang o guide kung hindi maintindihan ang mga nakasulat. Ang Japanese o Nihongo na Form ang dapat Sulatan.
 
Mga Salita para sa pagsagot sa mga Tanong
Nakasalin na sa wikang Tagalog. iclick lang ang tagalog sheet.

4.Sa araw ng reserbasyon pumunta sa lugar kung saan ka nakarehistro at magpabakuna.

  Pumunta ng tama at eksakto sa oras at araw ng iyong reserbasyon, kung ikaw ay mahuhuli sa tamang oras ay hindi ka na pwedeng mabakunahan. Siguraduhin na nasa tamang oras. Iwasang mahuli.

4-1.Mga kailangan Dalhin

Preliminary examination slip/form, Ticket/ Coupon sa Bakuna, at personal na mga ID: Driving License, at Health Insurance Card.

※ Ang mga magpapabakuna na bata sa (edad 5 hanggang 11) o mga sanggol (edad 6 na buwan hanggang 4 na taon) ay dapat magdala ng Maternal and Child Health Handbook hangga’t maaari.

※ At para sa iba pang importanteng impormasyon. Icheck at kumpirmahin sa homepage kung saan lugar ka nakatira. Kung mahirap, tumawag lang sa Saga Prefecture International Relations Associations.

4-2.Mga Paalala, mga dapat tandaan at ingatan
  • Mag suot ng Facial Mask sa nakatakdang lugar.
  • Ang Bakuna ay sa Balikat. Magsuot ng damit na madaling ilabas ang balikat.
  • Ang mga batang wala pang 1 taong gulang ay babakunahan sa hita,maaari po lamang na ipasuot sa bata ay ang damit na hindi makakasagabal sa pagbabakuna.
  • 「Mga Dapat Dalhin」Kung nakalimutan, kahit na dumating sa tamang oras at lugar ay hindi rin mababakunahan. Huwag kalimutan.
 
4-3.Kung talagang kinakailangan ng Interpreter (tagasalin ng wika)

Sa oras at lugar ng bakuna, ang staff ay pwedeng magpaliwanag kung may mga tanong tungkol sa bakuna. Kung mahirap at di maintindihan ang mga staff ay pwedeng tumawag sa「COVID-19 Vaccine Reservation・Tel.Hotline Service」 (コロナワクチン予約・接種電話通訳サービス/COVID-19 Vaccination Appointment and Interpretation Hotline) Ito ay walang bayad, at may Foreign Language Interpreter Service na may 21 Foreign Languages.