Hỗ trợ học tập cho trẻ em

<Năm 2021> Khóa đào tạo nâng cao kĩ năng hỗ trợ trẻ em học tiếng Nhật

​ Năm 2021, chúng tôi tạm dừng các khóa đào tạo mới, thay vào đó là tiến hành các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng cho các hỗ trợ viên đang hoạt động. Những hỗ trợ viên đã đăng kí hoạt động tại Hiệp hội xin hãy tham gia.


   Thời gian:13:30~16:30 ngày 23/8/2021

 Địa điểm:Online(zoom)
       Chúng tôi sẽ gửi trước mail hướng dẫn tham gia cho những người đã đăng kí.

 Đối tượng:Những hỗ trợ viên đã đăng kí hỗ trợ trẻ em học tiếng Nhật tại SPIRA

 Học phí:Miễn phí

 Thời hạn đăng kí:Đến hết ngày 10/8 (Thứ Ba)

 〇Nội dung
 <Bài giảng/2h>Nuôi dưỡng năng lực học tập của trẻ cùng việc học tiếng Nhật ~Xấy dựng lớp học giúp trẻ hiểu hơn về cách học~
    Tìm hiểu phương pháp để giúp trẻ tự tin và tích cực học tập
    Giảng viên:Toyanaka JSL- TANAKA Kaoru

 <Trao đổi ý kiến/1h> Trao đổi ý kiến giữa các hỗ trợ viên
    Nơi chia sẻ những câu chuyện và khó khăn của các hỗ trợ viên khi làm việc


        Click vào ảnh để hiển thị thông tin chi tiết

                   Đăng kí tại đây

 

<Các khóa học trước> Năm 2020 Khóa đào tạo hỗ trợ trẻ em học tiếng Nhật(Đã kêt thúc)

Tại Hiệp hội, chúng tôi có các khóa học để đào tạo các hỗ trợ viên nhằm hỗ trợ trẻ em học tiếng Nhật tại các trường tiểu học và trung học trong tỉnh.

Năm 2021 các khóa đào tạo mới sẽ tạm ngừng.


Thời gian: Từ 6/2/2021 đến 11/3/2021

Đối tượng: Người có chứng chỉ giáo viên tiếng Nhật (đã hoàn thành khóa học 420 giờ hoặc tương đương) và có mong muốn trở thành hỗ trợ viên
          Buổi học đầu tiên có thể tham gia tự do.

Học phí:Miễn phí

Địa điểm:Online(zoom)

 

          Click vào ảnh để hiện thị thông tin chi tiết