Phiên dịch – Biên dịch

Nhằm mục đích đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế và cộng sinh đa văn hoá, Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Saga chúng tôi cung cấp dịch vụ giới thiệu tình nguyện viên đa ngôn ngữ để đáp ứng những yêu cầu hỗ trợ biên phiên dịch.

 
Đối tượng có thể sử dụng
(1)Cơ quan hành chính của tỉnh, thành phố, thị trấn và cơ sở giáo dục.
(2)Cơ quan, tổ chức phi lợi nhuận trong địa bàn tỉnh (NPO, tổ dân phố,…).
(3)Cá nhân đang sinh sống trong địa bàn tỉnh.
(4)Các tổ chức và cá nhân khác được Hiệp hội Giao lưu Quốc tế tỉnh Saga cấp phép riêng.
 
Nội dung có thể đáp ứng
(1)Liên quan đến việc hỗ trợ đời sống cho cư dân nước ngoài.
(2)Góp phần thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác quốc tế.
(3)Được sử dụng với mục đích công cộng.
(4)Những nội dung khác mà Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Saga đánh giá là đặc biệt cần thiết.
※ Không đáp ứng những nội dung như sử dụng cho mục đích thương mại, có tính chuyên môn cao hoặc đòi hỏi phải có chữ ký của người dịch. Thêm nữa, không nhận hỗ trợ biên phiên dịch giữa gia đình hay là bạn bè với nhau.
 
Ví dụ về nội dung có thể đáp ứng
Phiên dịch : Làm thủ tục tại Trung tâm sát hạch lái xe, tham quan cơ sở chăm sóc trẻ em, sự kiện giao lưu quốc tế,v.v…
Biên dịch : Tài liệu hướng dẫn vứt rác, giấy tờ cần nộp cho UBND, tờ rơi về các sự kiện giao lưu trong địa bản tỉnh,v.v…
 
Tiền thù lao
Trường hợp có thù lao thì bên yêu cầu sẽ chịu phần chi trả đó.
※ Hiệp hội chúng tôi không đứng ra làm trung gian trao đổi tiền thù lao giữa bên yêu cầu và tình nguyện viên.
 
Lưu ý
(1)Trước khi gửi yêu cầu, vui lòng hiểu rằng tình nguyện viên đang hợp tác với Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Saga không dịch thuật như là một nghề nghiệp mà đây chỉ là một hoạt động tình nguyện của công dân.
 
(2)Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Saga và tình nguyện viên phụ trách sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, sự cố nào xảy ra do hoạt động biên phiên dịch của tình nguyện viên. 
(3) Để lưu trữ, vui lòng gửi bản dịch đã hoàn thành cho Hiệp hội.
(4) Tuỳ thuộc vào nội dung và ngôn ngữ yêu cầu mà sẽ có trường hợp Hiệp hội không thể giới thiệu tình nguyện viên đa ngôn ngữ được chẳng hạn như là không có người nhận dịch,…
 
Cách thức yêu cầu hỗ trợ biên phiên dịch
Vui lòng điền thông tin cần thiết vào “Đơn yêu cầu hỗ trợ biên phiên dịch” rồi liên lạc cho Hiệp hội chúng tôi.
 
 
Thông tin khác
※ Phiên dịch y tế (khi thăm khám tại cơ sở y tế,…) và phiên dịch tại trường học (họp phụ huynh,…) sẽ được hỗ trợ thông qua một hệ thống phái cử thông dịch viên khác.
 
・Về phái cử thông dịch viên y tế
・Phái cử hỗ trợ viên thông dịch và chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho trẻ em
 
Nơi nhận yêu cầu, liên hệ
Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Saga
〒840-0826 2-1-12 Shirayama, thành phố Saga – Toà nhà công thương Saga
SĐT 0952-25-7921 FAX 0952-26-2055 E-mail info@spira.or.jp