Hỗ trợ học tập cho trẻ em

「Chương trình phái cử hỗ trợ viên hỗ trợ học tiếng Nhật cho trẻ em」dành cho trẻ em người nước ngoài

Phái cử các hỗ trợ viên tới giúp đỡ trẻ em, học sinh người nước ngoài cần hỗ trợ khi sinh sống tại Nhật Bản.

Lựa chọn và nộp hồ sơ tương ứng với nhu cầu của quý cơ quan từ các biểu mẫu dưới đây.

Thủ tục sẽ nhanh chóng và thuận tiên hơn nếu gọi điện trước.

               

子どもたち 

1. Hỗ trợ học tiếng Nhật

  Là phương án bổ sung của Ủy ban Giáo dục, với mục đích gửi người đến hỗ trợ việc học tiếng Nhật cho học sinh, trẻ em người nước ngoài tại các trường tiểu học và trung học trong tỉnh khi cần thiết.

2.Hỗ trợ phiên dịch và hỗ trợ tinh thần

    Phiên dịch trong các trường hợp trẻ và người giám hộ gặp khó khăn khi trao đổi với nhà trường, hỗ trợ về mặt tinh thần cho trẻ.

 

 

 

「1. Hỗ trợ học tiếng Nhật」 là phương án bổ sung được thực hiện cho tới khi Ủy ban Giáo dục tỉnh sắp xếp được giáo viên tiếng Nhật. Sau khi đủ số giờ theo quy định của tỉnh, xin hãy làm thủ tục bổ nhiệm giáo viên tiếng Nhật.

 

Hướng dẫn cho các trường tiều học và trung học  <Đã update biểu mẫu năm 2021 >

 

Mẫu đăng kí/ báo cáo cho 「1. Hỗ trợ học tiếng Nhật」

Mẫu đăng kí hỗ trợ học tiếng Nhật

Phiếu kiểm tra năng lực tiếng Nhật

 

  ※Từ năm 2021, báo cáo được chuyển sang nộp qua email theo địa chỉ dưới đây.
Email:kodomo★spira.or.jp
※Xin hãy đổi「★」thành「@」khi sử dụng.

 

Get Adobe Reader上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
左のバナーから無料でダウンロードできます。