Hello Saga Magazine

 

  NEW ★2022/03(Trung tâm hõ trợ thiên tai đa ngôn ngữ)  

         ​​   

 

★2021/10 (Vắc xin COVID-19) ★2021/4 (Lớp học tiếng Nhật)#101  ★2020/9(Cấp độ cảnh báo)#99   

         ​​    

2020/4 (Chuẩn bị lánh nạn) #98 2019/9(Cách đi xe bus) #96  2019/4(Đổi bằng lái xe) #94 

 ​​    ★2018/10 (TĐ đa ngôn ngữ) #92 ★2017/12(Phòng chống tội phạm)#88 ★2017/10 (Nơi lánh nạn) #87

     

★2017/10(Luật xe đạp)#85  ★2017/4 (Văn hóa onsen) #84    ★2017/2(Phân loại rác)#83                  ★2016/9(Sức khỏe trong mùa hè) #80 ★2016/7(Thiên tai)#79 ★2016/3(Thuế và thẻ My Number)