Cảnh báo mưa to (tai họa sạt lở đất)

Th06 30. 2023

Cảnh báo mưa to (tai họa sạt lở đất)

6月(がつ)30日(にち)11:45AM

【Tiếng Việt】
Tỉnh Saga đang có mưa rất to và có nguy cơ xảy ra sạt lở đất nên mọi người chú ý không đi đến gần núi. Thêm nữa, vì mực nước sông đang dâng cao, vô cùng nguy hiểm nên hãy tránh đến gần các con sông.
Hãy kiểm tra thông tin thiên tai của khu vực mình đang sống tại website của Cục khí tượng theo link dưới đây.
 
※Thông tin sẽ thay đổi tuỳ theo tình hình nên lưu ý hãy kiểm tra thường xuyên.
 
★Hãy kiểm tra thông tin thiên tai của khu vực mình đang sống★