Phát sinh bệnh dịch tả lợn tại địa bàn tỉnh Saga

Th08 31. 2023

2023.8.31

「Phát sinh bệnh dịch tả lợn tại địa bàn tỉnh Saga」

〇Vào ngày 29/8, tại thành phố Karatsu tỉnh Saga đã ghi nhận trường hợp heo bị nhiễm bệnh dịch tả lợn.

〇Người ăn thịt heo sẽ không bị nhiễm bệnh dịch tả lợn.

〇Thịt heo đã bị nhiễm bệnh dịch tả lợn sẽ không được phân phối ra thị trường.