Learn Japanese Language

Các khóa đào tạo tình nguyện viên tiếng Nhật

<​Buổi huấn luyện tình nguyện viên tiếng Nhật

SPIRA tổ chức các buổi huấn luyện dành cho các bạn có hứng thú với việc trở thành tình nguyện viên tiếng Nhật.

Buổi huấn luyện dành cho tất cả các bạn đang muốn trở thành tình nguyện viên và các bạn đang làm tình nguyện viên.Hãy đến và tham dự cùng chúng tôi.
 

Chủ đề  “Cùng thử sử dụng chương trình trực tuyến”

<Phần nhập môn>Cùng thử sử dụng Zoom

Hướng dẫn cách sử dụng và các tính năng tiện lợi của chương trình họp trực tuyến Zoom.
Người mới bắt đầu vui lòng tham gia từ lớp học này

Thời gian:28/7/2020    9:00 – 12:00
Địa điểm:trực tuyến(sử dụng Zoom)
Phí tham gia:miến phí
Số người:30 người
Giáo viên:nhân viên SPIRA

 

<Phần chính>Cùng thử sử dụng giáo trình trực tuyến

 Trang web học tiếng Nhật của sở văn hóa giới thiệu cách sử dụng và phương pháp có thể dùng để dạy tiếng Nhật online với nội dung chính là 「つながるひろがる にほんごでのくらし」 


​Thời gian:6/8/2020   14:00 – 17:00
Địa điểm:Trực tuyến(Sử dụng Zoom)
Phí tham gia:miễn phí
Số người:30 người
Giáo viên:Ông Yuto Kitamura  Chuyên gia của phòng xúc tiến giáo dục tiếng Nhật khu vực,thuộc ban ngôn ngữ sở văn hóa

 <Lý lịch>
  Tham gia vào các hoạt động giáo dục tiếng Nhật.Từ nắm 2010 đã làm việc tại 
「とよた日本語学習支援システム」tỉnh Ehime.Từ năm 2026 chuyển đến công việc hiện tại

 

 

※Nhấn vào ảnh để xem bản pdf,có thể tải về

 

 

 

※Vui lòng xem các khóa học liên quan đến việc hỗ trợ trẻ em ở đây → Trang hỗ trợ trẻ em 

Khóa tạo các năm 

<Năm 2019>


<Năm 2018>

<Năm 2017>

<Năm 2016>

Các khóa đào tạo khác