Buổi tư vấn về thủ tục xuất nhập cảnh và lưu trú

Th04 3. 2024

Buổi tư vấn về thủ tục xuất nhập cảnh và lưu trú​

 

17/5/2024 (thứ sáu)  Buổi chiều từ 3h ~ 4h30

Bạn có thể trực tiếp đặt câu hỏi, tư vấn với nhân viên của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú (văn phòng chi nhánh Saga) về những thủ tục cần thực hiện tại Cục Xuất nhập cảnh.

Ví dụ như :
▶ Tôi có thể đổi sang tư cách vĩnh trú được không?
▶ Tôi muốn biết về những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục