SPIRA Guest teacher

  

 

Có rất nhiều CSO (tổ chức xã hội thị dân) đang thực hiện các hoạt động hợp tác và giao lưu quốc tế trong tỉnh.

Với mục đích nâng cao sự biết của người dân trong tỉnh về hợp tác-giao lưu quốc tế và Cộng sinh đa văn hóa,Hiệp hội chúng tôi cùng liên kết với các CSO giới thiệu (phái cử) giáo viên người Nhật có kinh nghiệm phong phú ở nước ngoài.

Có thể xem nội dung cụ thể về chủ đề của các lớp học và tiền phí bằng cách nhấp vào tên các CSO.

Bạn có muốn cùng với các giáo viên nhiều kinh nghiệm tìm hiểu về hợp tác quốc tế thông qua các trò chơi và các buổi thảo luận không ? 

★Cách thức sử dụng★Sau khi xác nhận các CSO có thể giới thiệu (phái cử) hãy đăng ký theo mẫu phía dưới.

★Nếu có gì thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi★

Danh sách CSO có thể giới thiệu (phái cử)

  

 

Get Adobe Reader 上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
 左のバナーから無料でダウンロードできます。