2023 Japanese Speech Contest

Ngày giờ tổ chức Lịch 2023/10/8 @ 13:00 - 17:00
Địa điểm エスプラッツホール(エスプラッツ3F)
佐賀県佐賀市白山2丁目7-1
Chi phí 無料
Liên hệ 平、北村
0952-25-7921
info@spira.or.jp

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở 日本語.