★Lớp học tiếng Nhật(Thành phố Taku)★Lớp học tiếng Nhật Taku

Ngày giờ tổ chức Lịch 2023/9/2 @ 10:00 - 12:00
Địa điểm Minami Taku Kominkan
6063-1 oaza-shimotaku minamitakumachi
Taku-city
Chi phí ¥200
Liên hệ 0952-75-6620
Chuyên mục
Lớp học tiếng Nhật

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở 日本語.