★Lớp học tiếng Nhật(Thành phố Saga)★Nihongo Suimoku (vào thứ tư)

Ngày giờ tổ chức Lịch 2024/5/22 @ 10:30 – 2024/5/29 @ 12:30
Địa điểm Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Saga
2-1-12 Shirayama
Saga City
Chi phí 500 yên / năm
Liên hệ suimoku2014@yahoo.co.jp
Chuyên mục
Lớp học tiếng Nhật

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở 한글, 中文, English日本語.